Nízkoenergetický dům Bungalow 14

24.07.2011 17:09

Bungalow 14 od společnosti DKS Plzeň spol. s r.o. je dům malé velikostní kategorie, vhodný do nízké okolní zástavby. Je vhodný do rovinatého, resp. mírně svahovitého terénu a velmi dobře se hodí i na menší stavební parcely. Svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 3-4 členné rodiny. Svým řešením je vhodný i pro bydlení osob se sníženou pohybovou schopností. Výstavba domu je rychlá, finančně nenáročná a technicky velmi jednoduchá. Dům je navržený bez stropní konstrukce s vhodným dispozičním oddělením denní části od noční.

 

Technologie dřevostaveb

Pro stavby montovaných rodinných domů je kladen důraz, v závislosti na cenovou politiku energetických gigantů a předpokladu, že situace se nebude dlouhodobě v tomto směru vyvíjet ve prospěch spotřebitele, na energetickou nenáročnost. Základními parametry při konstrukci rodinného domu je dosažení hodnot „nízkoenergetického" domu. Ve vztahu k možnostem klienta je dotvářen nejen vzhled domu a použité materiály, ale i právě hodnota tepelného prostupu, která je zárukou úspory energií.

Obvodové stěny

Vlastní „dřevostavba" je tvořená nosnou, rámovou konstrukcí, a to buď hoblovaným masivním profilem, nebo konstrukčními nosníky STEICO®, díky kterým lze podstatně zvýšit hodnotu tepelného prostupu stěny bez rizika vzniku tepelných mostů a nadměrného zatížení základové desky. Rámová konstrukce dřevostavby je následně opláštěna OSB deskou, která plní funkci statickou a difusní. Do vnitřního prostoru obvodových stěn je za použití latí dotvořena mezera pro montáž veškerých instalací (elektro, voda, plyn, odpady aj.), která je následně izolována kamennou vlnou. Tato mezera je již zakryta finálním, vnitřním obkladem (palubky, SDK, kamenný obklad apod.). Nosná konstrukce je vyplněna kamennou vlnou v síle dle použitého nosného prvku, vnější obklad, podoba domu, je pak řešena individuálně dle požadavků klienta.

Vnitřní příčky

Vnitřní příčky jsou díky své nenáročnosti na tepelný prostup tvořeny hoblovanými, masivními profily, které tvoří opět rámovou konstrukci. Prostor, který vytváří hoblovaný profil nosného prvku je vyplněn kamennou vlnou. Obklad je tvořen OSB deskou a finálním obkladem, tedy SDK nebo palubkami. V případě potřeby vedení instalací je možnost přímo uvnitř této stěny.

Podlahy

Na základovou desku, která je opatřena penetračním nátěrem a hydroizolační vrstvou (Foalbit), se nakladou desky polystyrenové tepelné izolace. Další vrstvu tvoří betonová mazanina, která již tvoří hrubou úroveň podlahy pro kladení dřevěných, laminátových, či keramických podlahových krytin.

Strop

Konstrukce stropu je tvořená dle zvoleného materiálu hoblovanými masivními profily nebo nosníky STEICO®. Podhled je tvořen SDK zavěšeným na laťovém roštu nebo palubkami. Uvnitř stropních trámů z hoblovaných, masivních profilů nebo nosníků STEICO® je vložena vrstva izolace z kamenné vlny o tl. 100 mm. Vrchní strana stropních nosníků je opláštěna OSB deskou, vrstvou dřevovláknitých desek, další vrstvou OSB desky, která již tvoří hrubou úroveň podlahy pod finální dřevěnou, laminátovou nebo keramickou podlahovou krytinu.

Střecha

Konstrukce krovu je řešená způsobem shodným, jako u obvodových stěn s tím rozdílem, že je zvýšený o 1/3 podíl tepelně izolační vrstvy, díky fyzikální vlastnosti teplého vzduchu. Profil krokví a jejich rozestupů je pak dimenzován dle požadavků klienta na provedení střešní krytiny.

 

Základní parametry domu:

  • zastavěná plocha: 75,2 m2
  • obestavěný prostor: 280,8 m2
  • celková užitná plocha: 59,2 m2
  • užitková plocha přízemí: 59,2 m2
  • orientace hlavního vstupu: S, SV, V

 

 

Ceny projektu a realizace:

  • cena stavby "Na klíč": od 1 462 800,- Kč
  • cena hrubé stavby: od 731 400,- Kč
  • cena projektu domu: 21 000,- Kč
  • cena průkazu ENB: 4 900,- Kč

Zdroj: DKS Plzeň spol. s r.o.