Jak postupovat při koupi nového bytu nebo rodinného domu: 27. 9. 2011

Jak postupovat při koupi nového bytu nebo rodinného domu: 27. 9. 2011

O semináři:

Přednášející a obsah semináře:

 • Jak postupovat při výběru nového domova? - Mgr. Jana Hrabětová, ředitelka portálu Kdechcibydlet.cz
  Základní kritéria pro výběr nového bytu nebo rodinného domu. K-index. Spolupráce s developerem nebo RK.
 • Smluvní vztahy a zápis do katastru nemovitostí - JUDr. Richard Gürlich, Ph.D., Advokátní kancelář Gürlich & Co.
  Postup při koupi nemovitosti. Smlouvy při koupi nemovitosti. Na co si dát pozor při nabývání nemovitostí.
 • Daně a poplatky - Ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce
  Je uplatňována správná sazba DPH? Jaké další daňové povinnosti (přiznání, platba daně) má prodávající a kupující? Jaké hrozí sankce při nesplnění povinností vůči finančnímu úřadu?
 • Technická přejímka nového bytu nebo domu - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT
  Změny v průběhu stavby. Závady zjevné a skryté. Důsledky vyplývající z odsouhlasení předávacího protokolu. Příklady z praxe.
   

Seminář pořádáme ve spolupráci s portálem www.kdechcibydlet.cz.

 

Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky

 

O přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační. Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování".

 

Termín:

 • 27. 9. 2011 od 9:00 do 13:00

 

Místo konání:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

budova TIC ČKD
Lisabonská 4
190 00 Praha 9 

 

Akreditace:

Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

 

Cena:

 • vstupné: 590,- Kč za osobu

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

Uzávěrka přihlášek:

Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

Více informací: www.studioaxis.cz