Jakou zahradu vybrat?

01.06.2011 20:18

Typově můžeme zahrady rozdělit do několika skupin, kde je velmi důležité se správně rozhodnout o kompozici zahrady. Také je třeba si uvědomit, zda bude zahrada čistě okrasná, nebo se do ní začlení i užitková část.

 

Pravidelné zahrady

Pravidelné zahrady jsou založené na pravidelných tvarech, kde jejich základem jsou čtverce, obdélníky, nebo jiné pravidelné tvary. Zpravidla i rozmístění dřevin na zahradě je řešeno pravidelně. V pravidelné zahradě můžeme velice dobře použít tvarové kultivary rostlin, nebo tvar rostlin libovolně upravovat. Pravidelné zahrady jsou velmi často využívány na malých pozemcích.

 

Nepravidelné zahrady

Nepravidelné zahrady vychází z obrazu volné přírody, kde všechny tvary v této kompozici jsou volné křivky. Do výběru rostlin se nezařazují příliš výrazné, barevné nebo tvarové kultivary. Nepravidelná zahrada je dobře využitelná pro velké plochy, kde je prostor pro napodobení volné krajiny.

Pravidelnou a nepravidelnou zahrady lze kombinovat, ale přechod musí být vytvořen tak, aby volně a přitom jasně odděloval obě dvě části. Při navržení takové zhrady se musí dbát na to, aby zahrada vypadala jako celek.

 

Užitkové zahrady

Užitková zahrada je vytvořena pro pěstování plodin a pro chov zvířat. Estetické stránce se nevěnuje taková pozornost. Vše je navrženo tak, aby co nejlépe splňovala požadavky na provoz zahrady.

 

Okrasné zahrady

Okrasná zahrada plní estetickou funkci a pro majitele této zahrady tvoří místo, kde není prostor pro pěstování zeleniny a ovoce, ale pokud to prostor dovolí, tak je možné užitkovou část do zahrady zakomponovat. Tato užitková část je přesně od okrasné části oddělena.