Kvalitní pojištění domu vám přinese klid

31.01.2013 11:59

Ke kvalitnímu pojištění vaší nemovitosti nedílně patří dva druhy pojištění, kterými je na straně jedné pojištění obytných budov a na straně druhé pojištění domácností. Pojištění obytných budov slouží ke krytí rizik v případě poničení stavby a pojištění domácností hradí škody na vybavení. U pojištění je dobré vědět na co si dát pozor, jaká má úskalí, kdy je vaše nemovitost chráněna a kdy vám naopak pojišťovna zamítne pojistné plnění.

 

Pojištění obytných budov pojišťuje stavby, které jsou určeny výhradně pro bydlení. V případě, že se v domě nachází třeba i jen jedna kancelář, tak je vyjmuta z rozsahu pojistné smlouvy. Tento druh pojištění kryje rizika škody na nemovitosti, například na oknech, zdech, střeše apod. Lze připojistit i jiné stavby, například samostatnou garáž, kůlnu, plot, skleník nebo bazén.

 

Pro pojištění obytných budov je určující částka, na kterou je pojistná smlouva sjednána. Tato částka se rovná maximálnímu plnění pojišťovnou v případě škodní události. S výší pojistné částky roste i roční pojistné, které za pojištění zaplatíte. Pojistná částka se z pravidla stanovuje dle hodnoty nemovitosti. Tato hodnota nemusí být dodržena a většina pojišťoven umožňuje i podpojištění nemovitosti, tzn. že v případě pojistné události bude plnění maximálně v této výši sjednané pojistné částky.

 

Pojistná částka se zpravidla stanovuje na novou cenu věci, která je cenou poškozené věci bez odpočtu opotřebení. Pokud ale máte například exkluzivní střešní krytinu, pojišťovna vyplatí plnění za běžně dostupnou střešní krytinu. Pojištění lze sjednat i na časovou cenu, tzn. cenu poškozené věci bezprostředně před pojistnou událostí.

Pojištění nemovitosti zajistí klid - ilustrační obrázek

Zdroj: www.olympia-consulting.cz
 

Skutečný rozsah pojistého plnění je velkým otazníkem

Pojistné podmínky ve smlouvě definují předmět pojištění, ale způsob výpočtu hodnoty dané nemovitosti není přesně stanoven. Prodejci pojištění mají pro oceňování nemovitosti k dispozici pomůcky, ale jedná se však o velmi zjednodušené materiály, které jsou určeny pouze k rychlému a snadnému stanovení pojistné částky a kontrole pojistné částky ze strany pojišťoven.

 

ČSOB Pojišťovna například při sjednávání pojištění stavby kontroluje pojistnou hodnotu pojišťované stavby v aktuálním čase výpočtem na základě sazeb (vyplývající z vyhlášky ze zákona o oceňování majetku) za m3 obestavěného prostoru. Naopak třeba Generali pojišťovna vychází z aktuálních tabulek každoročně vydávaných poradenskou společností ÚRS. Oba tyto základní ukazatele se shodují zhruba stejnými hodnotami, s tím rozdílem, že ÚRS narozdíl od vyhlášky MFČR tyto ceny aktualizuje každý rok.

 

Základní rozpočtové ukazatele ohodnotí metr obestavěné plochy bez ohledu na umístění stavby. Tyto základní proměnné jsou následně pojišťovnami přepočítané koeficienty pro jednotlivé oblasti, kde se pojišťovaná nemovitost nachází. Takzvané náklady na umístění stavby se mezi pojišťovnami liší. Pojišťovny se také liší v oceňování opotřebení, i když vycházejí z přibližně stejných podkladů. Při uzavírání pojistné smlouvy můžete požádat o informace, jak pojišťovna postupuje při oceňování nemovitosti.

 

Pojistná nebezpečí jsou u pojišťoven podobná. Zejména se jedná o živelné pohromy, vandalismus a krádež. Mezi živelné pohromy se zahrnuje např. povodeň, záplava, požár, výbuch, zemětřesení, pád stromu, kroupy apod. Riziko povodně je standardně zahrnuto v pojistném krytí, avšak v záplavové oblasti je příslušná budova v horším případě nepojistitelná, v tom lepším pojistitelná, ale za zvýšené pojistné.

 

Pojišťovny mají často v nabídce balíčky, u kterých si lze vybrat z jednotlivých pojistných rizik, takže jen ta krytí co opravdu potřebujete.

 

Pojistné u pojištění staveb funguje podobně jako například povinné ručení. Lze zde také sjednat spoluúčast a platí, že čím je spoluúčast vyšší, tím je pojistné nižší. Dále můžete získat slevu za bezeškodný průběh, za roční frekvenci placení pojistného, za zabezpečení pojištěné nemovitosti nebo věrnostní bonusy.