Montované dřevostavby z masivních panelů

17.05.2011 18:40

Jednou z nejnovějších stavebních technologií, která se používá u montovaných dřevostaveb je použití panelů z masivu. Stejně jako u jiných montovaných domů i zde jsou panely masivního dřeva již předpřipravené z výroby, ze kteréch jsou budovány masivní bloky vytvářející nosné konstrukce stěn a stropů. Tento technický postup tak spojuje jak výhody masivní roubenky, tak levných a rychle stavěných montovaných sendvičových dřevostaveb.

Stavba z masivu je především charakteristická tím, že nosné stěny jsou zhotoveny z řeziva masivního průřezu. Tyto stěny pak vzájemným skládáním, vrstvením a lepením mohou vytvářet různé tvary stavby. Výsledkem je, že celá stěna, popř. strop, je tvořena jen masivním dřevem. Z bezpečnostních důvodů je na zdi dodána tepelně-izolační vrstva. Izolace se tedy pokládá zvnějšku konstrukce, a proto mluvíme o tzv. vnějším izolačním systému.

 

Výhody a nevýhody

Díky své pevnosti jsou montované dřevostavby z masivu vhodné jako vícepatrové budovy, včetně domů bytových. Oproti roubenkým stavbám mají moderní vzhled a lepší izolační vlastnosti. Výhodami masivních stěn je i dobrá schopnost vyrovnávat rozdíly teplot a vzhledem ke své vzduchotěsnosti jsou více než příhodné jako možné budoucí pasivní domy. V neposlední řadě lze také zmínit nezpochybnitelnou vyšší trvanlivost masivních stavebních dílců.

Kvalitní masivní dřevo bude pro nás v porovnání s lehkými montovanými dřevostavbami představovat mnohem vyšší finanční náklad. Panely z masivu mají nevýhody v podobě vyšších nároků na kvalitní řemeslnickou práci, vyšších transportních nákladů a potřeby těžké mechanizace na stavbě.