Pasivní domy - zásady a chyby při provádění tepelně-izolační obálky: 6. 12. 2011

O kurzu:

 • Úvod do problematiky domů s velmi nízkou potřebou energie - nízkoenergetické a pasivní domy.
 • Zásady provádění izolací a detailů napojení, vzduchotěsné obálky, kontrola těsnosti, osazování oken.
 • Příklady problematických míst a chyb při realizaci.

Určení kurzu:

Podpořené osoby projektu Zvyšování kvality a konkurenceschopnosti stavebních řemesel v Praze (OSVČ nebo zaměstnanec malého podniku v oblasti řemeslného zajišťování staveb vykonávající svoji pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy) Realizační firmy a jejich zaměstnanci (dozory, mistři, technici, projektanti, obkladači), zástupci bytových družstev a SVJ.
pozn.: malý podnik do 9 zaměstnanců (včetně), (techničtí pracovníci, stavbyvedoucí a osoby vykonávající inženýrskou činnost a technický dozor při provádění staveb)

 

Program:

 • Úvod do problematiky pasivních domů – zásady a požadavky
 • Tepelné izolace, zásady provádění
 • Tepelné mosty
 • Vzduchotěsnost a kontrola těsnosti obálky
 • Osazení oken
 • Řešení detailů
 • Problematická místa a ukázky řešení


Termín:

 • 6. 12. 2011, 9:00 - 16:00

 

Místo konání:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám. 31
110 00 Praha 1

 

Více informací: www.abf-nadace.cz