Proč a jak stavět nízkoenergetické a pasivní rodinné domy: 11. 2. 2013

O semináři:

Seminář je zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem.

 

Obsah:

  • Úspora energie při provozu budov
  • Jak optimálně navrhovat PD, aby nebyly nákladnější než tzv. běžně stavěné domy (jak optimalizovat tvarově, dispozičně, izolační a plynotěsné vrstvy, kvalitu provedení včetně dosažení kvality vnitřního prostředí celou technologií větrání, vytápění dosahovanou co nejvíce z obnovitelných zdrojů …atd.)
  • Chyby, zkušenosti, omyly a návody z realizací energeticky šetrných domů a domů z materiálů šetrných k člověku i přírodě.
  • Nejčastější chyby a opomenutí při realizacích, falešné představy o těchto stavbách, kde se nepoužívají složité technologie, ale jde o zvýšení efektivity a komfortu, pokud jsou optimalizovaně navržené, stavba logicky organizována, i když jen tak, aby se dodržely všechny běžné technologické postupy, jaké by se měly dodržovat u každé stavby, ale jak se bohužel běžné nedodržují bez důsledné kontroly.
  • Diskuze

 

Přednášející:

  • Akad. arch. Aleš Brotánek

 

Termín:

  • 11. 2. 2013

 

Místo konání:

Školicí středisko Intoza

Varšavská 99
709 00 Ostrava-Hulváky

 

Cena a přihlášky:

Pro zájemce o obě přednášky Akad. Arch. Aleše Brotánka 11. 2. a 12. 2. 2013 máme zvýhodněnou cenu 1 600 Kč s DPH (pro členy ČKAIT sleva 200 Kč). Registrovat se lze online na internetových stránkách www.intoza.cz.

 
Účastníci semináře mohou program semináře ovlivnit zasláním svých námětů a konkrétních dotazů na katerina.pero nkova@intoza.cz, na které přednášející v průběhu semináře odpoví. 

 

Více informací: www.intoza.cz