SubteraS KV s.r.o.

SubteraS KV s.r.o.

Profil společnosti:

Stavíme moderní technologií, rychle, levně a kvalitně technologií sendvičové konstrukce na předem připravených základech. Obvodová nosná konstrukce je vyrobena z dřevěných hranolů vyplněných minerální rohoží, obložena cetrisovými deskami a termopláštěm zakončeným omítkou. Standardní vnitřní povrchová úprava je provedena sádrokartonovými deskami. Konstrukce krovu je u jednopodlažních dřevostaveb ze sbíjených vazníků a u patrových dřevostaveb je z důvodu využití střešního prostoru sestavena klasickým způsobem z krovů. Jako standardní krytina je zvolen  bavorský šindel položen na celoplošném bednění, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Lze samozřejmě pode přání zákazníka užít i jiný druh krytiny i klempířských prvků.

Tento typ dřevostavby rodinných domů je dlouhodobě ověřen v různých částech Evropy a hlavně USA, kde se těší velké popularitě. Výhodou je především rychlost výstavby (místo měsíců či roků pouze několik týdnů), suchý proces stavby, nejnižší objem přepravy stavebního materiálu a tím i nejnižší nároky na dopravu, možnost okamžitého nastěhování, nízká náročnost na vytápění a údržbu, variabilita, příznivé vnitřní klima, ekologie. Při stejném zastavěném půdorysu je oproti zděným stavbám větší užitná plocha. V konstrukcích jsou použity moderní, zdravotně naprosto nezávadné stavební materiály, které v navržené skladbě plně vyhovují tepelně-technickým poľadavkům ČSN a EN a zajišťují dlouhodobou životnost všech užitých prvků.

Internetové stránky společnosti: www.subteras.cz

 

Sídlo společnosti:

SubteraS KV s.r.o.

Kfely 6
363 01 Ostrov

 

Sídlo společnosti na mapě: